Familieterapi

07.07.2021

I familieterapi er det ikke det enkelte individ som er fokus, men relasjonen mellom familiemedlemmene. Familiesamtalen søker å la alle i familien komme til orde og lytte til hverandre.

Man søker å endre kommunikasjonen og å legge grunnlaget for en åpnere dialog som har til hensikt å skape større forståelse og bedre relasjoner mellom familiemedlemmene. Gjennom dialogen kan det oppstå ny eller endret forståelse av en hendelse, situasjon eller problem.

Det er i familien, blant de mennesker som betyr mest for en, at det det kan være vanskeligst å uttrykke seg klart og føle seg forstått og hørt. Å motta informasjon, handler om å være rede til å lytte. Når det følelsesmessige trykket er høyt, er man ofte i begrenset grad i stand til å lytte. Dette er en måte å beskytte seg på.

Hvis en i familien strever, påvirker det alle i familien på en eller annen måte. Utfordringene i en familie melder seg ofte i overganger og ved generelle eller brå livsendringer som krever tilpasning. Det kan for eksempel være det å bli foreldre, bli arbeidsledig, ved sykdom hos en part eller når barn flytter hjemmefra.


Andre ganger handler det ikke om ett familiemedlem som har problemer, men om samspillsmønsteret og måten familiens medlemmer kommuniserer og forholder seg til hverandre på, er det som skaper ussel stemning.

Samtaler med barn og unge

Dersom både barn og foreldre er enige og ønsker det, kan jeg tilby samtaler til barn ned til 10 år og ungdom under 18, med eller uten foreldre til stede. Tema i samtalene med barn og unge kan være etter behov og trenger ikke dreie seg om samspillet i familien.

Tema i familiesamtalen

 • Vansker og konflikter i relasjonen til egne voksne barn, foreldre eller svigerforeldre
 • Nyfamilien og relasjonen til særkullsbarn vs felles barn
 • Bekymringer knyttet til barn og barns atferd
 • Endringer i samspillet og konflikter mellom tenåringer og foreldre
 • Tenåringer og innetider
 • Smertelige tap og komplisert sorgreaksjon
 • Arbeidsledighet
 • Skolevegring
 • Generasjonskonflikter i landbruket
 • Belastninger knyttet til fysisk eller psykisk sykdom
 • Barn eller ungdom som har fått en diagnose
 • Omstillinger og nye roller knyttet til det å bli foreldre
 • Foreldreveiledning
 • Sosiale vansker
 • Krevende familiesituasjon
 • Rusproblemer
 • Spilling og skjermtid