TJENESTER

En samtale med psykolog kan gi retning til utviklingen når det kjennes ut som om den har stoppet opp. Det handler om å bli bevisst og lytte til viktige signaler for å ta stilling og komme i gang med nødvendige endringer.

Parterapi

15.07.2021

Parterapi er for de som ønsker å finne tilbake til kommunikasjonen, nærheten og gleden i parforholdet. Det er en fordel at begge parter møter sammen til første samtale. Deretter kan man vurdere om man skal fortsette med felles samtaler eller om det er mer hensiktsmessig å møte hver for seg.

Familieterapi

07.07.2021

I familieterapi er det ikke det enkelte individ som er fokus, men relasjonen mellom familiemedlemmene. Familiesamtalen søker å la alle i familien komme til orde og lytte til hverandre.

I samtalen om foreldresamarbeid er det barna som er i fokus. Samarbeid rundt barn kan være anstrengende nok, selv for foreldre som bor sammen. Når foreldrene bor hver for seg og dessuten har en konflikt seg imellom, blir utfordringene desto større.

En avklaringssamtale kan være nyttig for par som er usikre på om de vil fortsette forholdet. Den kan også brukes i tilfeller der den ene parten ønsker å avslutte forholdet mens den andre håper å bevare det. Avklaringssamtalen tar sikte på å hjelpe partene å vurdere alternativer før de tar beslutningen om å jobbe med eller avslutte forholdet.

Bruddterapi

04.07.2021

Bruddterapi handler om å få til en verdig avslutning av et parforhold og styrke til å gå videre. Du kan ha nytte av bruddterapi uansett hvor i bruddprosessen du er, om overveier å bryte ut av parforholdet, om du står midt i et brudd eller det er en stund siden. Du kan møte alene eller sammen med (eks-)partneren.

Egenutvikling

03.07.2021

Føler du at du trenger å bli bedre kjent med egne ønsker og behov? Skulle du ønske du var flinkere til å sette grenser og si i fra, eller håndtere konflikter på en bedre måte? Føler du at du har stagnert, og ikke lenger ser muligheter? At ett eller annet sted inni deg finnes en bedre utgave av deg selv?...

Videosamtaler

03.07.2021

Jeg tilbyr også samtaler over nettet. Om du av smittevernhensyn eller av andre grunner ikke ønsker eller har anledning å møtes på kontoret til samtale, kan vi ta det via video.

Veiledning

02.07.2021

Jeg kan tilby veiledning, undervisning og enkeltkonsultasjoner til helsepersonell, ansatte i barnevern, sosiale tjenester, skole og barnehager. Jeg er godkjent spesialist i klinisk familiepsykologi og kan veilede psykologer i spesialistutdanning.

Menneskene er bedriftens mest verdifulle ressurs. Sykdom og fravær kan få store personlige og sosiale konsekvenser. Når en ansatt ikke kan møte på jobb som følge av belastninger i privatlivet eller forhold på jobben, kan det ramme både daglig drift og øvrige kolleger.