Foreldresamarbeid

06.07.2021

I samtalen om foreldresamarbeid er det barna som er i fokus. Samarbeid rundt barn kan være anstrengende nok, selv for foreldre som bor sammen. Når foreldrene bor hver for seg og dessuten har en konflikt seg imellom, blir utfordringene desto større.

Logistikk, koordinering av aktiviteter og rutiner når foreldrene bor hver for seg krever tydelige avtaler og god kommunikasjon. Stemningen mellom de voksne kan være av en sånn art at det er utfordrende å lytte og ha respekt for hverandre. Da kan de være nyttig å møtes hos en upartisk tredjeperson for å gjennomgå planer og avtaler rundt organiseringen av omsorgen for barna.

Som en konsekvens av manglende eller dårlige kommunikasjonsrutiner, kan det lett oppstå unødvendige misforståelser som avstedkommer både irritasjon og sinne, som til syvende og sist rammer barna.

Dersom relasjonen mellom de voksne er av en sånn art at det ikke lar seg gjøre å ha barna i fokus, handler det ofte om gamle tema fra parforholdet og bruddet. Da bør partene vurdere om de skal prøve bruddterapi for å bearbeide vanskelige følelser fra fortiden som er til hinder for et konstruktivt foreldresamarbeid.

Tema i en samtale om foreldresamarbeid kan være

 • Bistand til å sett opp en skriftlig samværsavtale
 • Endring av bosted og samvær
 • Den ene forelderen planlegger å flytte
 • Praktisering av gjeldende avtale
 • Endring av samværsdager og ferier
 • Den ene forelderen er bekymret for barnet under samvær med den andre
 • Barnet uttrykker at hun/han vil flytte til den andre forelderen
 • Barnet vil ikke til den andre forelderen
 • Far/mor saboterer samværet og bryter løfter
 • Logistikk
 • Ulike rutiner hos mor og far
 • Nye partnere; hvor mye kan de bestemme?
 • Oppfølging av barnas fritidsaktiviteter
 • Uenighet om symptomer, diagnose og medisinsk oppfølging