Psykologsamtale

31.07.2021

En samtale med psykolog kan gi retning til utviklingen når det kjennes ut som om den har stoppet opp. Det handler om å bli bevisst og lytte til viktige signaler for å ta stilling og komme i gang med nødvendige endringer.

Noen ganger byr livet på utfordringer som er i overkant besværlige å håndtere alene. Det kan dreie seg om vanskelige relasjoner, følelser, tankekaos, stress eller at man står overfor større valg og beslutninger i livet sitt. Problemene kan handle om utfordringer i nåværende livssituasjon og ha fått et sånt omfang at du har utviklet symptomer som rammer fungering både på jobben og privat. I den forbindelse kan vanskelige og såre følelser fra fortiden melde seg og tappe mentale og følelsesmessige ressurser ytterligere.

Da kan det være hensiktsmessig å oppsøke psykolog; en nøytral samtalepartner som kan bidra med nye perspektiver. Psykologen kan hjelpe deg til å skille det viktige fra det mindre viktige og øke forståelse for hindringer og sammenhenger som påvirker livssituasjonen.

Eksempler på tema i en psykologsamtale

 • Depresjonsfølelse og generell nedstemthet
 • Bekymringer ute av proporsjoner
 • Angst
 • Fobier
 • Prestasjonsangst
 • Ensomhet
 • Lav selvtillit eller selvfølelse
 • Vansker med å sette grenser og si nei
 • Konflikter på jobben
 • Stressmestring
 • Sorg
 • Søvnforstyrrelser
 • Traumer
 • Utfordringer i samlivet; bli værende eller brudd
 • Vansker i relasjoner til foreldre, søsken eller venner
 • Å leve med en kronisk sykdom