iFamilien: JuleFred eller juleVred?

11.12.2022

Julen, den varme, lune høytiden som gir oss et sårt tiltrengt avbrekk når vinteren er på sitt mørkeste. Det er tiden for tradisjoner og ritualer som bringer slekt og familie sammen. Les mer

Du er glad i familien din, men det kan likevel være en prøvelse for alle parter å tilbringe tid tett innpå personer man ellers ikke har så mye kontakt med eller har et anstrengt forhold til.

Tradisjonelt vekker de nærmeste relasjonene de sterkeste følelsene.

Konflikter og uoverensstemmelser er normalt i nære relasjoner, og jo nærmere man er desto mer vet man om hverandre og jo mer sårbar blir man. Julen kan for noen være en høytid forbundet med stress, krangel, kritikk og anklager. Familiedynamikken kan få et annet utslag når voksne mennesker er sammen over flere dager og det er forventninger til å ha det hyggelig.

Gamle og innarbeidede konfliktmønstre gjentar seg når familien er samlet over lengre tid på liten plass. Konflikter og uoverensstemmelser følger ofte et vel innarbeidet mønster; det er nesten som et ritual på linje med selve juletradisjonen. Når man feirer jul med opprinnelsesfamilien, faller man ofte tilbake til gamle mønstre og roller man hadde den gang man bodde hjemme hos foreldrene. Den ellers så sindige og fornuftige ektefelle og småbarnsfar blir en uspiselig, trassig og bortskjemt guttunge i selskap med sine søsken og foreldre.

Krangler kan ha ulik utforming; i noen familier et de høylytte og verbale, mens i andre familier er de tause og bitende, men gjør like mye skade på den generelle høytidsstemningen.

Når krangelen er i gang

Det er mulig, men krevende å forhindre [gamle] familiekonflikter å eskalere ut av proporsjoner. Du må være villig til å ta den andres perspektiv, men det er ikke lett å komme dit når storesøsters bitende kommentarer treffer der de gjør mest skade. Men trenger du å svare? Noen ganger er det mest effektivt å ikke gjøre noe; du har svart mange nok ganger og vet hvordan det går. Vær overbærende på en ikke-arrogant måte. Prøv å uttrykke en slags enighet på overflaten, uten å si noe som helst; du vet hvordan det går om du sier hva du mener.

-Det er forkastelig å fråtse i så masse kjøtt til jul og ungene dine har mer enn nok lego.

-Ja, du har absolutt et poeng. Kan noen sende saltet?

Juster forventninger og ambisjoner

Vær realistisk, det er ikke sikkert at familiebesøk gjør deg lykkelig eller at gleden følger datoen. I julen er hverdagens rutiner satt på pause og høytiden krever at man omstiller og tilpasser seg.

Hvis du har forventninger om en bestemt type atferd fra noen av de andre, bestem deg på forhånd hvordan du vil møte den. Prøv å overse oppførsel som du på forhånd vet irriterer; fokuser på noe annet om mulig. Det er ikke alltid det siste ordet har hverken den mest hensiktsmessige eller ønskede effekten.

Prøv å ikke ta andres utsagn personlig, men distanser deg

Som oftest handler det ikke om deg, men er den andres subjektive mening og generelle synsing. Det er lett å ta ting personlig når andres utsagn irriterer eller sårer, men vit at andre handler og reagerer ut hva som personlig gagner dem mest, uten så mye hensyn til følelsene til menneskene rundt.

Hvis du er gjest hos noen, respekter vertens regler

Spis det som blir servert, eller si fra i god tid om matvarer du ikke tåler. Sørg også for at barna overholder husregler og tilpasser seg; husk at ikke alle nødvendigvis synes dine barn er spesielt sjarmerende, uansett hva de gjør. Avklar på forhånd om kjæledyr er velkommen.

Om du er vert, ta vare på deg selv

Ta i mot alle tilbud om hjelp fra gjestene og om nødvendig, be om hjelp. Ikke påta deg alle oppgaver selv for så å ergre deg over gjestenes hensynsløshet i stillhet. Det er greit å si fra at nok er nok og at dette var siste gang med denne juletradisjonen.

Avstå fra alkohol eller vis måtehold

Alkohol gjør oss ukritisk og mindre behersket og det er ikke til det beste om man skal prøve å bevare en god julestemning.

Vær selektiv med hensyn til hva du ønsker å bruke din sosiale kapasitet på

Hvis det å delta på familiesammenkomster er så belastende at du ikke klarer å gå, takk nei, men si fra i god tid. Du trenger ikke begrunne det heller; for det er ikke opp til den andre part å vurdere om din grunn til ikke å delta er god nok.

Men når det er sagt, viser en amerikansk studie at de aller fleste er lykkeligere i jula enn resten av året, familiekrangler til tross.

God jul!